Author Archive flamesbg

Byflamesbg

Нашите основни цели са:

Постоянно максимизиране качеството на предлаганите от нас стоки и услуги
Улесняване достъпа до нашите продукти и услуги
Да ви насърчаваме да упражнявате свободно правото си да изказвате мнението за получената услуга или продукт

Установяване стабилни и дълготрайни позиции на българския пазар

Разширяване на пазарния дял

Постоянно подобряване имиджа на компанията

Развитие на процес на максимизиране нивото на потребителска задоволеност

Установяване дългосрочни партньорства с всички контактни групи

Byflamesbg

Нашите отговорности са:

  • Пълно съобразяване с всички законови и подзаконови нормативни актове
  • Професионално упътване в избора на необходимата Ви услуга или продукт
  • Предоставяне на точно избраната от Вас услуга или продукт
  • Паксимално високо ниво на професионализъм
    да съхраняваме личната Ви информация от нерегламентиран достъп
  • Внимателно изслушване на потребителите
  • Предоставяне на изчерпателна и достоверна информация относно цени и качество на предлаганите от нас услуги.