Нашите отговорности са:

Byflamesbg

Нашите отговорности са:

  • Пълно съобразяване с всички законови и подзаконови нормативни актове
  • Професионално упътване в избора на необходимата Ви услуга или продукт
  • Предоставяне на точно избраната от Вас услуга или продукт
  • Паксимално високо ниво на професионализъм
    да съхраняваме личната Ви информация от нерегламентиран достъп
  • Внимателно изслушване на потребителите
  • Предоставяне на изчерпателна и достоверна информация относно цени и качество на предлаганите от нас услуги.