Пелети

Иглолистни пелети FLAMES – клас А1
ТЕЛЕФОНИ ЗА ПОРЪЧКА: 0889042525

Ние от Флеймс Груп се постарахме да разработим един висококачествен продукт, а именно твърдо биогориво – иглолистни пелети в най-високия клас А1. В съвременния свят, когато грижата за околната среда се превръща в един от основните приоритети за всички, използването на екологични горива е един от главните начини за постигане на тази грижа. Пелетите са официално признати като възобновяем източник на енергия, а стремежът в световен мащаб е да се премине във възможно най-голяма степен към възобновяеми източници на енергия.

Не спираме да бъдем взискателни към себе си, за да може винаги да получавате това, което да отговори на Вашите нужди. Погрижихме своевременно да подлагаме на изпитване нашите пелети в акредитирана лаборатория към “Евротест Контрол” ЕАД. В доказателство на това, че не спираме да се развиваме са резултатите от това тестване. То показва, че нашите пелети са с все по-добри показатели, по-калорични, по-плътни и с по-ниска влажност! С удоволствие Ви уведомяваме, че съгласно най-новото лабораторно изпитване, топлината на изгаряне е с високата стойност от 5,10 квч/кг. Така Вие ще се насладите на една топлина на изгаряне, която както сами се досещате, осигурява по-бързото достигане до желаната температура, нейното постоянно поддърражане и не на последно място – икономия в горенето и спестяване от Вашите разходи. Освен това в продукта е достигната и по-високата плътност – 693кг./м3, което също е от най-важните показатели за горенето, съгласно теглото. Също така, съгласно приложените протоколи от изпитване е видна и по-ниската влажност в продукта. Всичко това се дължи на професионализма на нашите служители, технологията, по която работим и заложения материал – суха иглолистна дървесина от бял бор, без кори, без химикали и без слепващи вещества.

📲 тел: 0889042525

ИЗВЪРШВАМЕ ДОСТАВКИ БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН!!!

Доставки на дребно в области София, Перник, Враца.

За други области – минимална заявка от 6 палета или тир в зависимост от отдалечеността.

Извършваме доставки 7 дни в седмицата, както и вечер, след края на работния ден, за по-голямо удобство на нашите клиенти.

Използван материал – сух бял бор, без кори

Висока калоричност, ниско съдържание на пепел.

Здрава и надеждна опаковка – 15кг.

Брой опаковки в едно пале – 70.

Общо тегло – 1050 кг.

Влага (обща) – 4,27% ±0,09

Влага (аналитична) – 0,88% ± 0,03%

Пепел – 0,35% ± 0,01%

Топлина на изгаряне – 5,10 кВч/кг ± 0.02

Обемна плътност – 693 кг/куб.м ± 7

Продуктът е без добавени капаци или отпадъчни материали. Постоянно гарантирано качество в съответствие с изискванията на Европейските норми за съдържание на калоричност, прах, влажност, плътност и др.

Изпитвана проба №2, лаб. №2006383 по характеристики: Влага (обща); Пепел (на сухо гориво. Sd); Топлина на изгаряне (долна на работно гориво Qnet, v, ar); Обемна плътност (на получено, BDar) съответства на изискванията на БДС EN ISO 17225 – 2:2014, табл.1, клас А1

Висока топлина на изгаряна, ниско съдържание на влага и минимално количество остатъчна пепел

Купувайки произведените от нас дървесни пелети можете да разчитате на качество от най-високо ниво. Важно е да се има предвид, че само висококачествените дървесни пелети осигуряват нужната калоричност и топлина с минимално количество изгорен материал. Продуктите с по-ниско качество имат по-ниска калоричност, оставят много пепел след изгаряне в инсталацията, а самото горене става много бързо. В същото време, употребата на подобни пелети би могла да блокира пелетната инсталация или да доведе до по-сериозни повреди.

За повече информация относно проведените изследвания и за запознаване с издадените протоколи на български/английски език натиснете ТУК

ТЕЛЕФОНИ ЗА ПОРЪЧКА: 0889042525