За нас

Ние от Флеймс Груп ООД се постарахме се да разработим услуга в комплексна форма за да отговорим на пазарните изисквания и на изискванията на нашите клиенти, която се изразява в добива и доставяне на дървесина, последващо влагане в дървопреработвателни процеси, собствен транспорт и организирана логистична дейност за нуждите на конкретния проект на клиента. Съчетаваме собственото ноу-хау в процеса, собствени складове, директни договори с държавни горски стопанства общински администрации и собственици на частни горски територии, квалифицирани служители, цялостна система за управление на бизнеса. Имаме собствен преработвателен процес, както и договорени партньорства с контрагенти специализирани в извършването на конкретни видове дейности.

Структурата ни е изградена от истински професионалисти в областта на дърводобива и дървопреработката с дългогодишен опит и квалификация. Доказаното качество на нашите продукти и услуги се дължи на съвременно оборудване което използваме, непрестанните инвестиции в технология и хора, както и постоянното запознаване с всички актуални нововъведения в света на бизнеса.

Предлаганите от нас продукти или дейности се ръководят от “принципа на доволния клиент”. Клиентите ни са удовлетворени защото винаги следваме техните желания. Не правим компромис с качеството на това, което предлагаме.

От нас можете да очаквате най-добрата оферта, без скрити условия, доплащания и прекъсвания на работния процес. Най важното за нас във всеки проект е доволния клиент.

Флеймс Груп ООД е юридическо лице регистрирано в публични регистри в Изпълнителна агенция погорите и притежава удостоверение за регистрация. Прогресивното ни развитие се дължи на своевременното и пълно запознаване с всички аспекти и промени взаконодателството, техниките, технологиите и мениджмънта в процеса на добив ипреработка на дървесина. Успешно сме изградили дългосрочни и стабилнипартньорства с множество известни строителни, производствени, търговски и другикомпании, с чиято помощ сме завършили успешно голям брой различни по размер иестество обекти.

Не се колебайте да се свържете с нас.