Защо да изберете FLAMES.BG

Byflamesbg

Защо да изберете FLAMES.BG

Структурата ни е изградена от истински професионалисти в областта на дърводобива и дървопреработката с дългогодишен опит и квалификация. Флеймс Груп ООД е юридическо лице регистрирано в публични регистри в Изпълнителна агенция по горите и притежава удостоверение за регистрация.
От нас можете да очаквате най-добрата оферта, без скрити условия, доплащания и прекъсвания на работния процес.
Прогресивното ни развитие се дължи на своевременното и пълно запознаване с всички аспекти и промени в законодателството, техниките, технологиите и мениджмънта в процеса на добив и преработка на дървесина. 
Предлаганите от нас продукти или дейности се ръководят от „принципа на доволния клиент“. 

About the author

flamesbg administrator